Menu

Villaksen sliter

78 prosent av de viktigste villaks bestandene i Norge ikke har god nok kvalitet. Best kvalitet finner du i Rogaland og Nord-Trønderlag.

Av admin | 09.02.2016 13:21:18

Dårligst ut kom bestandene i Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms, melder NRK. De hadde dårligst kvalitet, og ingen av de vurderte bestandene nådde kvalitetsnormens mål.

For genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks var det bestander i Hordaland, Finnmark og Troms som var mest påvirket.

For oppnåelse av gytebestandsmål og høstbart overskudd kom bestander i Rogaland, Finnmark, Nord-Trøndelag og Agder best ut.