Menu

Villaksen sliter på Vestlandet

Det totale innsiget av villaks fra havet til Norge i år har liten økning fra året før, men innsiget er mer enn halvert fra 1983 til 2015. Bestandene i Midt-Norge og Vest-Norge har gått mest tilbake.

Av Eirin Marthinussen | 05.07.2016 13:30:30

Rømt oppdrettslaks framstår generelt som den største trusselen mot norske laksebestander, ved at den utgjør den største påvirkningen og den største risikoen for ytterligere reduksjon og tap av bestander.

I 2015 var nivået av rømt oppdrettlaks for høyt i mange elver (middels eller høyt innslag i 22 % av undersøkte bestander). I tillegg til at villaksen endres genetisk på grunn av innkrysning av oppdrettslaks, viser mange undersøkelser at produksjon og overlevelse av villaks vil reduseres på grunn av slik innkrysning.