Menu

Vil ta førerkortet for utagerende oppførsel

En 19-årig mann mistet førerkortet etter å ha levd en utagerende livsførsel i 2009. Dette uten å ha gjort noe galt bak rattet. Nå oppfordrer Utrykningspolitiet (UP) å benytte lovanvendelsen oftere.

Av admin | 21.01.2010 00:30:34

HØR LYDFIL: MISTET FØRERKORTET ETTER UTAGERENDE LIVSFØRSEL
– Det er ingen menneskerett å ha førerkortet, sier distriktssjef Leon Nordanger i Utrykningspolitiet (UP).

– Skulle mann være til sjenanse for den generelle ro og orden og når andre virkemidler ikke gjør at vedkommende etterkommer politiets pålegg, oppfordrer Utrykningspolitiet om å benytte muligheten, sier distriktssjef Leon Nordanger i Utrykningspolitiet (UP) til Radio Haugaland.

Det var i Egersund at en mann mistet retten til å ha førerkort i tre år på grunn av «manglende edruelighet». Saken er spesiell fordi ingen tidligere har mistet retten til førerkort på dette grunnlag.

Den nå 20 år gamle mannen har til tross for advarsler, ikke sluttet med fyllekulene i helgene, hevder politiet. Når han drikker i helgene, har det hendt at han har forstyrret politiet. Han skal ofte oppsøke politibilen og kommer gjerne med uhøflige bemerkninger. I tillegg har politiet ved en rekke anledninger oppsøkt leiligheten hans etter støyklager fra en nabo.

– Det er Vegtrafikklovens § 34, 5. ledd som åpner for den noe spesielle straffereaksjonen. Etter loven holder det å hevde at du «manglende edruelighet» eller at din vandel er slik at du «ikke anses skikket til å føre motorvogn», opplyser Nordanger.

Både gjentatte klager på høy musikk fra naboer, bråk på byen, å komme med skjeldsord mot politiet og besittelse av hasj kan nå være medvirkende årsaker til at du mister førerkortet.

Av Egil M Solberg | 21.01.2010 kl.00:3