Menu

Vil streike lenge

Det ser ut til å bli en langvarig konflikt i hotell- og restaurantbransjen. Fellesforbundet har 1,9 milliarder i strekekassen og fortsatt er det ingen kontakt mellom partene.

Av Egil M Solberg | 06.05.2016 14:43:39

Denne helgen trappes steiken ytterligere opp ved at nesten nye 1000 nye medlemmer blir tatt ut. Dermed vil alle landets fylker omfattet av streiken.

Dermed vil nesten 7.700 hotellansatte være i streik.

Prisen per streikeuke vil ligge på om lag 23 millioner kroner når streiken trappes opp lørdag, ifølge FriFagbevegelse. Men det er nok penger i streikekassen.

Fellesforbundets streikefond er på 1,9 milliarder kroner. I tillegg finnes det ekstra midler hos LO sentralt, opplyser FriFagbevegelse.