Menu

Vil Karmøy-Ap stanse Fjord motorpark?

Karmøy Arbeiderparti har vært mot etableringen av Fjord motorpark. Nå kan partiet hindre planene ved å stemme nei til garantier for spillemidler.

Av Egil M Solberg | 18.12.2015 18:12:37

– Før søknader om spillemidler sendes må kommunestyret stille garanti for eventuelle spillemidler. Det må da være en politisk sak som fastsetter om kommunestyret ønsker å stille denne garantien, sier idrettskonsulent i Karmøy, Øyvind Flatebø til Haugesunds Avis.

Arbeiderpartiet kan på denne måten få hindret at motorparken får de nødvendige midlene de trenger for å etablere anlegget.

Varaordfører Leif Malvin Knutsen (KrF) er imidlertid positiv til etableringen. Han var ifølge Haugesunds Avis med på å vedta ekspropriasjon og støtte på 2,5 millioner kroner sammen med Høyre og Frp.

– Vi har god dialog med både politisk og administrativt nivå i kommunen. Karmøy kommune forholder seg til den beslutningsinfomasjonen som fremlegges fra Fjord Motorpark, sier Arvid Grimstedt i Fjord Motorpark.