Menu

Vil rense CO2-utslippene fra industrien

Regjeringen vil bidra til å rense CO2-utslippene fra norske industribedrifter. Om lag 20 % av de norske CO2-utslippene kommer fra industrien. Nå foreslår regjeringen å åpne for forskning og utvikling av CO2-håndtering i industrien

Av admin | 19.01.2010 17:02:28


Regjeringen vil fange CO2-utslipp fra norsk industri, her representert ved Hydro Aluminium Karmøy.
(Foto: Radio Haugaland)
 

– Dette er et viktig skritt for å få ned klimagassutslippene globalt og nasjonalt. Det gjøres for lite på rensing av industriutslipp internasjonalt og her går Norge foran, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ifølge Gassmagasinet.

Det finnes i dag om lag 2.500 store industrielle punktutslipp i verden. En stor andel av disse utslippene må fanges og lagres dersom verden skal unngå en global oppvarming på mer enn to grader.

CO2-utslippene fra industrien i Norge utgjør omtrent 10 millioner tonn. Dette tilsvarer utslippene til hele fire millioner personbiler.

– Vi trenger internasjonale initiativ for å håndtere viktige utslippskilder som for eksempel fra sement- og stålindustri. Regjeringen ønsker nå at Norge skal bidra med sin kompetanse på dette området, sier Riis-Johansen.

Regjeringen ønsker også at norsk leverandør- og prosessindustri skal få et teknologisk fortrinn innenfor CO2-fangst og ? lagring, som kan spille en viktig rolle i et fremtidig lavutslippssamfunn. (Kilde: Gassmagasinet)

Av Egil Kr. Solberg | 19.01.2010 kl.17:0