Menu
Stølen sykehjem FOTO: Kjell Bua
Stølen sykehjem FOTO: Kjell Bua

Vil prioritere dobbeltrom

Den Arbeiderparti-ledede kollisjonen i Haugesund vil prioritere utbygging av barnehager fremfor å gi 98 eldre enkeltrom i kommunen. Det reagerer opposisjonsleder Jarle Utne-Reitan sterkt på.

Av Egil M Solberg | 17.11.2015 17:13:15

Jarle Utne-Reitan og Høyre vil legge ned St. Olav og Sagatun barnehager for å skaffe rom i budsjettet til drift av Vardafjell helsehus og redusere bruken av dobbeltrom betraktelig.

– Vi må velge dobbeltrom fremfor noe annet. Vi kan hente mye penger ved å fjerne en kostbar overdekning i barnehagesektoren, sier opposisjonsleder Jarle Utne-Reitan i Haugesund Høyre.

Det er over 100 barnehageplasser for mye i Haugesund, noe som fører til store unødige kostnader for kommunen.

– 98 eldre bor på dobbeltrom mot sin vilje. Jeg tror at noen familier med barn i barnehagene vil finne seg i å skifte barnehage med tanke på at dette vil gi de eldre enkeltrom, sier Utne-Reitan.

Det er 26 millioner kroner som må spares, så det må også tas andre grep for å komme i mål, men det er mest å hente i barnehagesektoren, mener Reitan.

Han har ingen tro på at den Arbeiderparti-ledede kollisjonen kommer til å effektivisere i barnehagesektoren. De har signalisert ytterligere utbygging av de kommunale barnehagene.

– Dette dreiser seg om ideologiske forskjeller, som gjør at koalisjonen nå heller vil ofre de eldre enn å redusere kostnadene i barnehagesektoren, sier opposisjonslederen.