Menu
Haukelivegen

Vil oppheve fredning

Riksantikvaren og Statens vegvesen foreslår å oppheve fredningen av E134 Haukelifjell. Fredningen hindrer oppgraderingen av Haukelifjell til hovedvei mellom Øst- og Vestlandet.

Av Eirin Marthinussen | 28.06.2016 13:49:31

I 2015 besluttet regjeringen at E134 over Haukelifjell skal oppgraderes til én av to hovedvegforbindelser mellom Øst- og Vestlandet. Som følge av dette vedtaket, vil vegen bli bygget om til en høyere standard og med slakere stigning for bedre fremkommelighet for varetransporten. I tillegg vil vegen få tosidig fresefelt for å kunne holde vegen åpen i dårlig vær.

– Vi har over lengre tid arbeidet med å tilpasse vegplanene for E134 Haukeli med hensyn til det fredete objektet. Prosjektet har søkt etter løsninger som det kan dispenseres for innenfor kulturminnelovens rammer. Men det ble svært vanskelig å få tilpasset utformingen av den nye vegen innenfor kulturminnelovens bestemmelser om «mindre vesentlige tiltak», forklarer Ingvill Hoftun sjefarkitekt i Vegdirektoratet.