Menu
FOTO: Radio Haugaland

– Jeg er sjokkert over Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet støttet i dag et forslag fra miljøpartiet (MDG) som har til hensikt å legge ned norsk oljeindustri. FrPs energipolitiske talsmann Terje Halleland er sjokkert.

Av Egil M Solberg | 28.02.2018 19:39:52

Stortinget behandlet i dag et representantforslag fra MDG om å stanse tildelingen av nye letetillatelser på Norsk Sokkel.

– MDG sin tilnærming til tema er godt kjent, så det lå ingen overraskelse i MDG sin argumentasjon for omlegging og utfasing av næringen, sier Halleland til Radio Haugaland.

I tillegg fremmet MDG et forslag om utarbeidelse av ny petroleumsmelding, noe som Arbeiderpartiet støttet opp om.

På bakgrunn av et forslag son innebærer å fase ut petroleumsnæringen, stoppe 24. konsesjonsrunde og endre petroleumsbeskatningen, velger Arbeiderpartiet å støtte forslaget om å få utarbeidet ny petroleumsmelding.

– Jeg er rystet over den manglende forståelsen som Arbeiderpartiet viser i petroleumspolitikken, sier FrPs energipolitiske talsmann Terje Halleland.

Nå er politikeren fra Ølensvåg skuffet og sjokkert.

– Etter tøffe tider med store omstillinger finner Ap det formålstjenlig å utfordre rammevilkårene til sektoren. Det er viktigere enn noen gang at vi gir næringen stabile og forutsigbare rammevilkår. Dette er ikke tiden for eksperimenter, avslutter Halleland.