Menu

Vil legge ned Etne VGS

Dersom Etne videregående skole legges ned, vil elevene kunne få plass ved Ølen videregående. Skolen har kapasitet og begge fylkene er positive til ordningen.

Av Egil M Solberg | 31.05.2016 21:55:05

Ølen VGS har plass til 80-100 flere elever i forhold til dagens elevtall. Det betyr at dersom Etne legges ned, så vil elevene kunne få plass ved Ølen VGS, skriver hnytt.

Fylkesutvalget i Rogaland skal drøfte saken på sitt møte den 7. juni.

Det er fylkestinget i Hordaland som vil legge ned Etne VGS.

De vil også legge ned Rubbestadnes VGS og Fitjar VGS. Tilbudene her blir da flyttet til Stord VGS, skriver avisa.