Menu

Vil kutte politidistrikt

- Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (HSPD) kommer til å bestå, sier konstituert politimester Gro Rossehaug. Politidirektør Ingelin Killengreen vil ha færre enn de 27 politidistriktene som finnes i dag, for å bekjempe organisert kriminalitet.

Av admin | 04.01.2010 06:58:01

Rossehaug tror likevel ikke HSPD er i fare.

– Vi har ingen grunn for å tro det. Dette vil bli en grundig prosess som gjelder hele landet, hvor en ser på fordeler og ulemper ved de forskjellige typer sammenslåing. Men i utgangspunktet vil jeg tro at HSPD har en organisering som er god på mange måter, sier Rossehaug til NRK Rogaland.

Av Sarah Elise Falkeid | 04.01.2010 kl.06:5