Menu

Vil kjøpe Knutsen-eiendom på Vibrandsøy

Ordfører Petter Steen Jr. mener at kommunen skal jobbe for å få fylkeskommunen og statlige myndigheter med på et spleiselag for å kjøpe den unike eiendommen fra Knutsen-dødsboet på Vibrandsøy, skriver havis.no.

Av admin | 17.06.2008 06:34:44

– Jeg mener det er riktig at det offentlige kjøper hele Knutsen-eiendommen, sier Haugesunds ordførereren. Han trekker fram at Vibrandsøy har stor verdi for allmennheten, som frilufts- og rekreasjonsområde. Dessuten har øyperlen stor kulturhistorisk verdi for Haugesund.

Steen understreker at dette er hans personlige mening. Han har drøftet saken med sin gruppeleder Arve Kambe, og de skal ta problemstillingen opp på gruppemøtet i kveld.

Ordføreren har også, etter innspill fra Venstre, innkalt til et ekstraordinært formannskapsmøte for å få satt i gang reguleringsarbeid for Vibrandsøy og prosessen med å få statlig medvirkning til kjøp av Knutsen-eiendommen.

Publisert av Lisa Lien | 17.06.2008 kl.06:3