Menu

Vil ikke inn i Rogaland

Kommunene i Sunnhordland er enige om at de ikke ønsker å bli en del av Rogaland. De ønsker et vestlandsfylke med både Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Av Egil M Solberg | 16.12.2016 11:27:02

Det er samarbeidsrådet for Sunnhordland som nå gjør det klart at en Vestlandsregion med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fortsatt er den mest framtidsrettede løsningen for Vestlandet.

Når Rogaland har valgt å si nei, er det ifølge stornytt viktig for Samarbeidsrådet for Sunnhordland å presisere at en ikke kan godta en løsning hvor Rogaland blir utvidet med kommunene i Sunnhordland – som nå tilhører Sør-Vest politidistrikt.