Menu

Vil ikke endre høyskolestruktur

-Det blir ikke tvangsgammenslåing av norske høyskoler og universiteter, sier statsråd Tora Aasland til NRK. Tidligere i år tok det offentlige Stjernø-utvalget til orde for at det burde bli færre og større utdanningsinstitusjoner i Norge.

Av admin | 19.06.2008 06:32:51

Nå har ministeren for høyere utdanning vurdert forslaget og kommet til at hun ikke vil tvinge noen til å slå seg sammen. Hun vil heller ikke legge ned de minste høgskolene som utvalget mente ikke var levedyktige.

Stjernø-utvalget gikk blant annet inn for at Høgskolen Stord/Haugesund skulle slås sammen med Universitetet i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Bergen.

Av Helge Bro Matland | 19.06.2008 kl.06:3