Menu

Vil ikke bli en utkant

Innbyggere i små øykommuner vil ikke bli slått sammen med andre, fordi de frykter for å bli en utkant og at helsetilbud og butikker skal forsvinne.

Av Egil M Solberg | 12.03.2015 18:32:30

En utredning som Norsk senter for bygdeforskning har gjort støtter innbyggernes bekymringer.

Rapporten peker på at øykommuner med lang avstand til fastlandet, er i en spesiell situasjon.

Rapporten viser også på positive konsekvenser av en kommunesammenslåing. Dette vil først og fremst være positivt for næringslivet og arbeidsplassene. Barnevern, rusarbeid og psykiatri blir også bedre i større kommuner.