Menu

Vil heller bruke kommunalt ansatte

Administrasjonsutvalget i Karmøy kommune trosset rådmannen og gikk inn for kommunalt renhold på rådhuset. Rådmannen ønsket å forlenge avtalen med private aktører men utvalget satt foten ned.

Av Tomas Johannessen | 22.02.2018 15:00:45

Kommunen har en egen renholdsavdeling med over 100 ansatte. Arbeiderpartiets Svein H. Andersen sier til Hnytt at han mener det er unaturlig å bruke eksterne renholdere.

Forslaget gikk gjennom med 9 mot en stemmer.

Saken skal videre til behandling i teknisk hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret.