Menu
HSH-styret ga et enstemmig klarsignal for fusjonsforhandlinger. HSH-styret - fra høyre: Liv Reidun Grimstvedt (rektor og styreleiar), Grethe G. Lønning (referent), Gunnar Birkeland (oppnevnt av Kunnskapsdepartementet), Åshild Havnerås ( representant fra faglig ansatte), Ingvild Brekke Myhre (representant fra tekn./adm. ansatte), Hege Økland (oppnevnt av Kunnskapsdepartementet), Jesper Krusell (studentrepresentant), Mona Johannessen Edris (studentrepresentant), Vigdis Vandvik (oppnevnt av Kunnskapsdepartementet), Espen Thompson (oppnevnt av Kunnskapsdepartementet), Kristin Ådnøy Eriksen (representant fra faglig ansatte) og Tage Båtsvik (direktør). FOTO: HSH

Vil ha Vestlandshøyskole

Styret i HSH gir grønt lys for å gå i fusjonsforhandlinger med Høgskolen i Bergen og Høyskolen i Sogn og Fjordane. Målet er å ha den nye Vestlandshøgskolen på plass 1. januar 2017.

Av Egil M Solberg | 11.03.2016 11:31:32

– Vi skal møtes kommende uke og starter på arbeidet. Målet er å ha en felles fusjonsplattform klar i mai og juni, sier rektor og styreleiar Liv Reidun Grimstvedt.

Med et positivt fusjonsvedtak i juni i de tre styrene, vil fusjonen bli vedtatt gjennom kongelig resolusjon i Stortinget.

Fra 1. januar 2017 vil den nye høyskolen kunne være i drift.