Menu
Foto: Rogaland Frp/Terje Halleland

Vil ha vei til Bergen

Rogaland FrP reagerer med undring over at Staten Vegvesen sitt alternativ med diagonal fra E134 til Bergen, er utelatt i regjeringens forslag til fremtidig trase.

Av Egil M Solberg | 07.02.2016 21:52:13

– Denne traseen er det som gjør E134 til det uovertrufne alternativet sammenlignet med alle andre alternative traseer mellom Østlandet og Vestlandet, sier Terje Halleland i Rogaland Frp.

Regjeringen ønsker at en grundigere utredning av alternativene Rv7 og Rv52 for et bedre beslutningsgrunnlag for valg av trasé mellom Oslo og Bergen. Da er det ifølge fylkespartiet viktig for utredningen at alternativet med arm mellom E134 og Bergen tas med.

– Regjeringens egne kriterier med krav til samfunnsgevinst og verdiskapning må også i dette valget legges til grunn, understreker Haleland.