Menu
Ryanair

Vil ha tilbake utenlandstrafikk

Haugesund lufthavn kan i fremtiden bli drevet av private, med det mål å etablere flyplassen som lavpris flyplass til utlandet.

Av Egil M Solberg | 16.11.2016 21:01:11

Det svenske konsulentselskapet Pontarius AB anbefaler en tjenestekonsesjonsmodell som gir et ikke-statlig selskap full frihet til å utvikle flyplassen.

Et anbud kan bli for krevende for lokalt næringsliv og kommunene. Dersom det skjer, vil Avinor måtte drive flyplassen. Det kan imidlertid få konsekvenser.

Med Rogfast ferdig i 2023/24 blir reisetiden til Sola betraktelig kortere. Næringslivet er redd for at fokuset på utenlandsrutene fra Helganes gradvis vil forsvinne, melder hnytt.

Nå skal Samferdselsdepartementet behandle saken før betingelser for anbudsrunden blir bestemt.