Menu

Vil ha rent vann i Førresfjorden

Venstres stortingskandidat Svein Abrahamsen er skeptisk til SAR sine planer om utslipp i Førresfjorden av miljøskadelige stoffer fra rensing av oljeboringsavfall. Nå frykter han langsiktige miljøkonsekvenser.

Av admin | 20.08.2013 00:53:40

Abrahamsen viser til at den økologiske vannkvaliteten i Førresfjorden er vurdert som moderat, og som svært dårlig innerst i fjorden.
 
– Myndighetene er derfor forpliktet etter vanndirektivet til å iverksette tiltak for å bedre vannkvaliteten i fjorden. Det er derfor ikke heldig med nye utslipp i fjorden, skriver han i en pressemelding.

Av Egil M Solberg | 20.08.2013 kl.00:53