Menu
tunnel brann trailer

Vil ha øvingstunnel i Rogaland

Fylkesordfører Janne Johnsen så godt som garanterer at Rogaland vil lage en undersjøisk tunnel til å øve på tunnelbranner og ulykker, dersom Rogfast blir vedtatt i Stortinget.

Av admin | 13.08.2015 06:29:05

Vegvesenet vil uansett lage et tredje tunnelløp for å frakte ut steinmasser ved Mekjarvik.

Det er dette Johnsen ser for seg kan bli øvingsarena når Rogfast står ferdig, melder NRK.