Menu

Vil ha omkamp om Fjord Motorpark

Nabogruppen etablerte et klagekontor på Veldetun. Klagefristen gikk ut fredag og da hadde de fått inn 143 klager.

Av Egil M Solberg | 22.11.2017 11:51:45

Gruppen mener behandlingen av Fjord Motorpark inneholder flere feil og at avgjørelsen er tatt på feil grunnlag. Nå vil de ha omkamp.

Blant annet mener naboene å kunne dokumentere at det er alvorlige feil i både kartmaterialet, støyanalysen og i selve reguleringen.

Til Haugesunds Avis sier representant for nabogruppen, Tove B. Jakobsen, at de eventuelt vil ta saken videre til domstolen hvis kommunen avslår naboene og ikke mener de har klagerett.