Menu

Vil ha nye tunneler inn i NTP i 2009

Generalforsamlingen i AS Haukelivegen, som er redskap for kommuner, fylkeskommuner og privat næringsliv, vil kjempe for at nye tunneler fra Korlevoll på Seljestad via Valldalen i Røldal til Ulevå på Haukeli kommer inn i NTP for 2010-2019.

Av admin | 26.06.2008 11:08:59

Dessuten mener Generalforsamlingen at den store utfordringen er å få den østre tunnelen fra Røldal til Ulevå inn i NTP i første del av perioden, 2010-2013.

For å få til dette mener de at rammene til vegbygging må økes skal det bli plass for det som de mener er et miljøprosjekt. Generalforsamlingen viser til tall fra Statens Vegvesen som viser at:

  • Gjennomsnittlig kjøretid med vogntog på strekningen kan reduseres fra 48 minutt til 23 minutt, eller ca. 50 %.
  • Forbruket av drivstoff per tur/retur reduseres fra 70 liter til 35 liter, eller 50 %.
  • Utslipp av CO2 på strekningen redusere med 50 % for tunge kjøretøy.
  • Utslipp av NOx på strekningen reduseres med 50 % for tunge kjøretøy.
  • Antall høydemeter reduseres med 73 % vest-øst og 92 % øst-vest.
  • Vinterregulariteten blir ca. 100 %.

På denne bakgrunn mener Generalforsamlingen i AS Haukelivegen at nye tunneler fra Seljestad til Ulevå trolig er ett av de aller beste vegprosjektene i Norge, både økonomisk og miljømessig.

– Derfor haster det med å komme i gang, og derfor håper en hel landsdel at Stortinget tar de gode argumentene innover seg nå NTP skal vedtas til våren 2009, uttaler Generalforsamlingen.

Nytt styre:
AS Haukelivegen har også fått nytt styre som nå består av: Styreleder Arne Storhaug, Bø, nestleder Petter Steen, Haugesund, (personlig varamedlem er Aase Simonsen, Karmøy), styremedlemmer Sigrid Brattabø Handegard, Jondal, Arne Vinje, Vinje, Magne Audun Kloster, Rogaland, Hans Otto Robberstad, Hordaland, Lars Bjaadal. Telemark og Jostein Soland, Stavanger. (Personlig varamedlem for Soland er May Britt Vihovde, Haugesund).

 Av Egil Kr. Solberg | 26.06.2008 kl.10:5