Menu
Sveinung Stensland (H)
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) har tro på bompenger under 300 kroner.

Vil ha lavere bompenger

Samferdselskomiteen vil ha ned taksten på bompengene i Rogfast.

Av Egil M Solberg | 17.05.2017 07:26:52

Samferdselskomiteen på Stortinget har bestemt at bompengene i Rogfast skal beregnes etter markedsrente framfor en fast rente på 5,5 prosent.

Markedsrenten vil etter all sannsynlighet holde seg godt under den faste, og dermed kan bompengesats for bilistene bli lavere.

– Dette gjør det mye mer realistisk å nå målet om bompenger under 300 kroner, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) til NRK.