Menu

Vil ha kildesortering i Karmøy

Natur og Ungdom og AUF leverte i dag 300 underskrifter for å få tilbake kildesortering i Karmøy kommune.

Av admin | 05.11.2012 21:36:21

Innbyggerne kan ved å levere minst 300 underskrifter til kommunen få saken opp til vurdering i kommunestyre.

I Norge finnes det ingen ordninger med rene innbyggerinitiativ, men kommuneloven åpner for såkalte dagsordeninitiativer der et forslag ikke har mulighet for å bli lagt ut til folkeavstemning, men kun bli behandlet i kommunestyret.

Av Egil M Solberg | 05.11.2012 kl.21:36