Menu
Sildajazz
Haugaland Kraft og Kirkens bymisjon i Haugesund har under Sildajazzen invitert dem som normalt aldri står på gjestelister.

Vil ha jazz for alle

Haugaland Kraft og Kirkens bymisjon i Haugesund har under Sildajazzen invitert dem som normalt aldri står på gjestelister til Jazzfest.

Av admin | 30.07.2015 06:43:14

– Vi vil at alle skal få anledning til å være med, sier Helene Skeie Østhus i bymisjonen, til NRK.

Tilbudet har blant annet gått ut til alle som selger magasinet «Asfalt» i Haugesund. Mange frivillige har også fått invitasjon.

Flere ansatte i Haugaland Kraft skal være med å organisere festen, hvor det også er gratis grillmat til de som kommer.