Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Vil ha folkebad i Haugesund

Det er ingenting som tyder på at politikerne i Haugesund i ettermiddag vil gå inn for noe store økonomiske forpliktelser med et nytt stort svømmeanlegg i byen. Et folkebad kan bli alternativet.

Av Egil M Solberg | 13.09.2017 13:46:25

Dagens anlegg i Haraldshallen er nedslitt og vedlikeholdsetterslepet er så stort at hallen ikke lenger kan brukes på denne måten.

Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen har anbefalt å gå videre med to alternativer. Enten et nøkternt svømmeanlegg med fokus på svømmeopplæring i skolen og svømmeidrett, eller et mindre folkebad med fokus på svømmeopplæring i skolen, samt idrett og folkehelse.

En spørrerunde blant flere av gruppelederne viser at det er størst stemning for å bygge et mindre folkebad, melder hnytt.