Menu
Illustrasjon: Google Maps/Maritime Clean Tech West/Buskerud fylkeskommune

Vil ha elektrisk byferge

Haugesund kommune har fått innvilget 250 000 kroner til en studie om etablering av elektrisk fergeforbindelse.

Av Egil M Solberg | 19.07.2017 13:54:01

Det er gjennom prosjektet «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene» at Haugesund har fått midler.

– En byferge vil kunne føre til at flere lar bilen stå hjemme og tar båten inn til sentrum på jobb, enten du bor på Nord-Karmøy eller på Hasseløy, sier varaordfører May Britt Vihovde i en pressemelding.

Kommunen skal også se på muligheten for å etablere en bysykkelordning.

– Vi vil jobbe for redusert bilbruk og økt sykkel og gange, noe som gir reduserte klimagassutslipp og mindre støy og støv, sier Vihovde.

Arbeidsgruppen som skal være med på mulighetsstudiet består av representanter fra kommunen, fylkeskommunen, Maritime Cleantech og DogA.