Menu

Vil ha egen luftambulanse i Haugesund

På bakgrunn av den vedvarende store aktiviteten i Helse Fonna området har Fremskrittspartiet lagt inn en merknad i innstillingen fra Stortingets helse- og omsorgskomite om en egen helikopterbase i Haugesund.

Av admin | 01.12.2008 07:17:44

Vedvarende aktivitetsøkning for luftambulansen i Helse Fonna området aktualiserer igjen spørsmålet om egen helikopterbase i byen.

Da man i dag ikke har ambulansehelikopter i Helse Fonna området må oppdragene utføres av helikopter stasjonert i Stavanger og Bergen.

Et ambulansehelikopter stasjonert i Haugesund vil redusere utrykningstiden betydelig noe som vil være en fordel når menneskeliv skal reddes.

Av Egil M Solberg | 01.12.2008 kl.07:1