Menu

Vil ha bussløft på Haugalandet

Busstrafikken på Haugalandet har gått ned med hele 6,2 prosent så langt i 2013, viser de siste tallene fra Kolumbus.

Av admin | 30.08.2013 09:39:05

Venstres stortingskandidat Svein Abrahamsen ser alvorlig på passasjersvikten og etterlyser tiltak. Kollektivandelen på Haugalandet er fra før av kun på 3 prosent og dermed langt unna målet i klimaplanen om en kollektivandel på 15 prosent innen 2015.
 
Abrahamsen forventer at Kolumbus nå iverksetter strakstiltak for å snu utviklingen.

Av Egil M Solberg | 30.08.2013 kl.09:39