Menu
bomstasjon
Arkivbilde

Vil ha bompenge-økning

Politikerne i Karmøy ønsker at det blir innført toveisinnkreving i bomstasjonene i Haugesund. Samtidig vil rådmannen i Karmøy at avgiften økes betydelig.

Av Egil M Solberg | 18.04.2016 19:52:19

Karmøy-rådmann Sigurd Eikje anbefaler at bompengesatsene blir hevet fra 14 til 22 kroner for privatbiler og fra 28 til 44 kroner for tyngre kjøretøy.

Formannskapet i Karmøy ønsker imidlertid ikke å gå så langt. Flertallet mener satsene må økes til på 18 og 36 kroner. De vil også vurdere å gå inn for toveisinnkreving i alle bomstasjonene, melder Haugesunds Avis.

I dag er det enveisinnkreving i de seks bomstasjonene i Haugesund.

Saken kommer opp til endelig behandling i kommunestyret 2. mai.

Bompengeinnkrevingen startet i 2008. Da var satsene 12 og 24 kroner, skriver avisa.