Menu

Vil ha bommen ved Karmsund vgs.

Statens vegvesen har nå klaget på vedtaket og håper fortsatt på at bomstasjonen i Salhusvegen kan plasseres ved Karmsund videregående skole, skriver havis.no.

Av admin | 05.06.2008 09:48:53

– Vi har vurdert de trafikale forholdene, og kommet til at bomstasjonen verken vil generere mer trafikk i området eller endre dagens trafikkbilde. Ut fra en totalvurdering mener vi fortsatt at dette er den beste plasseringen av bomstasjonen, sier Ivar Thorkildsen til havis.no. Han er seksjonsleder veg i Statens vegvesen, Region vest Haugaland og Sunnhordland distrikt.

Av Helge Bro Matland | 05.06.2008 kl.09:4