Menu

Vil ha bispedømme isteden for fylke

Det er for tiden diskusjoner om sammenslåing av kommuner og fylker. Nå lanseres forslaget om å bruke bispedømmer som regionmodell.

Av Egil M Solberg | 14.11.2016 13:21:26

Det er pater Kjell Arild Pollestad som fremmer forslaget.

Han reagerer spesielt på den foreslåtte sammenslåingen av Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane til en ny vestlandsregion.

– Det er klart de må være selvstendige, noe annet blir bare krangel, sier Pollestad, og viser til bispedømmenes inndeling.

Han tror bispedømmene kan fungere som nye regioner, fordi de er innarbeidet i folks bevissthet og identitet, melder NRK.