Menu

Vil fjerne skattekontor

Skatteetaten kommer med forslag til ny kontorstruktur til Finansdepartementet i dag. Der foreslås det blant annet at Stord og Suldal kontorene blir slått sammen med Haugaland kontoret i Haugesund.

Av Eirin Marthinussen | 01.06.2016 11:38:31

De vurderer å reduserer antallet skattekontorer totalt fra 107 til 53.

– Vi ser at fysisk tilstedeværelse i dag er mindre påkrevet for vår informasjon, veiledning og kontroll av skattytere, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Spesielt digitalisering – og at behandlingen av selvangivelsen er mer automatisert trekkes frem som årsaker til forslaget. De siste fire årene er antallet besøk på skattekontorene nesten halvert.

Skatteetaten foreslår at kontorstedene som avvikles, stenges for publikum 1. juni 2017.