Menu

Vil feire sammenslåing

I 2015 er det 50 år siden syv kommuner ble slått sammen til en storkommune i Karmøy. Formannskapet skal i dag ta stilling til et forslag om å sette av 150.000 kroner til feiring av jubileet.

Av admin | 29.09.2014 07:45:59

I tillegg skal det settes ned en komite som skal stå for planleggingen, melder Karmøynytt.