Menu

Vil deponere farlig avfall

Eramet Norway Sauda søker om etablering av nytt industrideponi på Kviå i Sauda. Formålet er å deponere tørket røykslam fra manganovnene på verkene i Sauda og Porsgrunn.

Av admin | 09.07.2014 10:12:00

På grunn av høyt innhold av bly, sink, fluorid, klorid og organisk karbon karakteriseres røykslammet som farlig avfall. (NRK)

Av Veronica Rona Thomassen | 09.07.2014 kl.10:11