Menu
Sandvik camping

Vil bremse Sandvik camping

Fylkesmannen har fremmet innsigelse mot reguleringsplanen for Sandvik camping i Tysvær kommune.

Av admin | 04.11.2015 07:19:55

Det er særlig de to småbåtanleggene som fylkesmannen mener kommer i konflikt med strandsonevernet, sier fylkesmiljøvernsjef May Britt Jensen, til NRK.

Også naustområdet er i følge fylkesmannen for omfattende.