Menu
Bytunet lekeplass

Vil beskytte barna

Rådmannen i Haugesund mener det er behov for å bedre trafikksikkerheten rundt lekeplassen på Bytunet.

Av admin | 16.03.2015 08:53:46

Politikerne har sagt ja til fysiske sperrer ved gågata for å holde varetransporten borte fra lekende barn på Bytunet, skriver Haugesunds Avis.

Tiltaket skal være på plass før sommeren.