Menu
syria flyktninger

– Vil bare ha de ressurssterke

Kommuner bør ikke selv få velge hvilke flyktninger de vil bosette.

Av admin | 10.09.2015 07:03:10

Kommunene ønsker seg ofte ressurssterke flyktninger og velger de det vil være lettest å integrere.

Dette fører til at noen må vente i årevis på å bli bosatt. Det mener ledere for asylmottak som NRK har snakket med.