Menu

Viktige landbruksleverandører

Leverandørene til landbruket står for en økonomisk verdiskapning på over en milliard kroner årlig bare i Rogaland.

Av admin | 14.11.2016 06:51:44

Det viser en analyse som er gjennomført på oppdrag av Felleskjøpet Agri.

Landbruket legger fram nye tall for å få fram betydninga av at jordressursene blir bevart. Og leverandørene sysselsetter, ifølge analysen, drøyt 1500 personer i fylket.