Menu

Viktig melding – lytt på radio

I morgen onsdag i tidsrommet 12.00 - 12.10 testes varslingsanleggene i byer og tettsteder i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 10.01.2017 13:42:08

Signalet som prøves er landsomfattende og betyr «Viktig melding – lytt på radio».

Varslingsprøven gjennomføres to ganger i året, i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.