Menu

Viktig etablering på Husøy

Nå skal det bygges to store nye lagerhaller for å møte økningen i trafikk over Husøy. Målsetningen er å bygge Husøy til logistikksentral for Vestlandet mellom Bergen og Stavanger.

Av Egil M Solberg | 30.08.2017 11:58:57

Det er Sea-Cargo AS som tar første steg mot Husøy som hub.

– Det blir to nye lagerhaller oppføres i samarbeid med Karmsund Havn IKS, opplyser Ole Sævild, CEO i Sea-Cargo AS.

Sea-Cargo og Karmsund Havn IKS inngikk i 2016 en avtale om tilrettelegging og utvikling av infrastruktur til Sea-Cargo på Haugesund Cargo Terminals, Husøy (Karmøy).

– Formålet med avtalen er å utvikle et strategisk godsknutepunkt i Vest-Norge,
med nærhet til Haugesund, Bergen og Stavanger, hvor Sea-Cargo får tilpasset infrastruktur, med blant annet lagerbygg og utearealer, opplyser Sævild i en pressemelding.

Karmsund Havn IKS og Sea-Cargo er nå enige om oppføring av to lagerhaller, på til sammen 2.040 m2