Menu

– Viktig å utfase Søderberg

Fungerende ordfører i Karmøy, Helga Rullestad, er enig med Kurt Oddekalv om miljøproblemet med fortsatt drift av Søderberg. Samtidig som politikerne har bedt SFT forlenge utslippsfristen, ber de Hydro om å investere i ny teknologi.

Av admin | 20.02.2007 10:51:09

Nå er det regjeringens industrikraftregime alle venter på, både for å beholde arbeidsplassene og for å forbedre miljøet. – Vi forventer, når beslutningen er tatt på politisk hold nasjonalt, at Hydro setter igang med nedfasing av Søderberg mens de bygger opp et nytt anlegg. Her er det snakk om en investering på seks milliarder kroner. Vi forventer at vi skal få den investeringen og at vi skal få beholde arbeidsplassene vi har på Hydro Aluminium Karmøy, sier Rullestad. Hun svarer ikke klart på om det er arbeidsplassene eller miljøet som er viktigst, men er enig i at miljøtrusselen må tas på alvor. – Nå har et enstemmig kommunestyre i Karmøy bedt SFT om forlenget frist for utfasing av Søderberg, inntil Hydro kan få en ny fabrikk på plass, sier Rullestad. 

Hør Helga Rullestads svar på Oddekalvs tiltale

Av Magnus Berning | 20.02.2007 kl.10:5