Menu

Vibrandsøy skal være for alle

Vibrandsøy må sikres for allmennheten. Det mente et samlet bystyre i Haugesund onsdag kveld. Dermed stilte de seg bak forslaget fra ordfører Petter Steen jr., skriver havis.no.

Av admin | 18.06.2008 22:42:05

Politikerne ønsker at det offentlige sikrer hele den 300 mål store eiendommen til Knutsen-dødsboet på Vibrandsøy. Politikerne vil ta vare på den verneverdige bebyggelsen og sikre den unike eiendommen som rekreasjonsområdet for beboerne i regionen.

De stilte seg samlet bak et forslag, som Høyres Arve Kambe framførte på vegne av Høyre, Frp, Venstre og KrF,  om at kommunen skal komme i posisjon for å sikre erverv av eiendommen, skriver havis.no.

Bystyret vil at kommunen skal starte forhandlinger med bostyret om kjøp av eiendommen. For å finansiere oppkjøpet ønsker politikerne å få til et spleiselag med fylkeskommunen, Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning.

Kommunen ber også Friluftsrådet Vest om bistand i arbeidet.

Publisert av Helge Bro Matland | 18.06.2008 kl.22:4