Menu

– Vi vil ikke instruere Norges Bank

VG skriver i dag at regjeringen vurderer å instruere Norges Bank om å sette ned renta. - Det er ikke riktig. Norges Bank skal fortsatt skal ha det operative ansvaret for gjennomføringen av pengepolitikken, sier statssekretær.

Av admin | 06.12.2008 14:36:09

– Den arbeidsfordelingen som ble innført ved omleggingen av pengepolitikken som Stoltenberg I foretok i 2001, er det ikke minst viktig å respektere i dagens situasjon, sier statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen ved statsministerens kontor som understreker at regjeringen ikke har planer om å endre på Norges Banks operative ansvar.

Egil Kr. Solberg | 06.12.2008 kl.14:3