Menu

Vi vil bo i byen

Stadig flere nordmenn flytter fra bygda til mer tettbebodde strøk.

Av admin | 02.07.2014 04:15:37

Ved inngangen til dette året bodde 80 prosent av den norske befolkningen i et sentralt område med mange innbyggere, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det meste av befolkningsveksten skjer nå i allerede befolkningstette områder, og totalt økte antall innbyggere i disse tettstedene med 90.000 det siste året, skriver Dagsavisen.

Av Rolf Helge Tveit | 02.07.2014 kl.07:15