Menu
Idrett barn
Det er mye frivillighet i forbindelse med lokale idrettslag viser undersøkelsen. FOTO: FK Haugar

Vi stiller opp

Frivilligheten står fortsatt svært sterkt her hos oss. 41 prosent av befolkningen i Rogaland har jobbet frivillig for en organisasjon i løpet av det siste året, viser en ny undersøkelse.

Av admin | 15.11.2017 06:09:59

Det er bedre enn landsgjennomsnittet.

Religiøse organisasjoner har størst oppslutning i Rogaland, men også idretten står sterkt og Vestlandet generelt har den største andelen personer som har gjort en innsats for velforening eller grendelag.