Menu

– Vi skal rette opp skjevfordelingen

- Jeg tror aldri vi får millimeter-rettferdighet. Men vi skal rette opp den skjevfordelingen vi mener kan dokumenteres, sa statsminister Jens Stoltenberg da han besøkte Haukeland Universitetssykehus fredag.

Av admin | 21.06.2008 10:20:52

Et offentlig utvalg har vurdert hvordan inntekter fra staten skal fordeles mellom de fire regionale helseforetakene og presenterte tidligere i år et forslag som innebar en omfordeling av 781 millioner. Av dette beløpet skulle Helse Vest skal ha en økning i sine bevilgninger på 246 millioner kroner. For Helse Fonna kan det bety en økning i overføringene på 40 millioner kroner.

? Vi skal ikke rette opp skjevfordelingen ved å kutte, men ved å gi mer vekst til de som har fått for lite, sa Stoltenberg.

Akkurat når dette skal skje, kunne ikke statsministeren gi konkrete løfter om.

? Vi får komme tilbake til hvordan vi skal håndtere det, sa han.  


Av Egil Kr. Solberg | 21.06.2008 kl.10:1