Menu
Røyking

Vi røyker mer enn snittet

Rogaland er blant fylkene i landet med flest dagligrøykere. Ungdom er unntaket. Der er røyking ut og de fleste begynner ikke å røyke. Blant voksne er bildet et annet.

Av admin | 21.09.2016 06:33:13

Mens antall røykere i resten av landet fortsetter å synke, viser de en tendens til å flate ut, her hos oss, skriver Aftenbladet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 13 prosent av befolkningen på landsbasis røykte daglig, i fjor.