Menu

Vi kjører mindre enn landsgjennomsnittet

Det snakkes mye om at vi kjører for mye bil i distriktet vårt. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser likevel at folk i Haugesund og Karmøy kjørte mindre bil enn resten av befolkningen i fjor.

Av admin | 15.05.2014 06:37:37

Landsgjennomsnittet i kjørelengde var 12670 kilometer for hver personbil.

Folk i Haugesund kjørte rundt 2000 kilometer kortere.

Bilistene i Karmøy lå rundt 1000 kilometer lavere enn landsgjennomsnittet.

Av Rolf Helge Tveit | 15.05.2014 kl.06:36